Misjonsstyrken fra øst; et glimt fra European Leadership Forum

– ”Tudor”, ”Laura”, ”Sergei” og ”Ivan”.
Presentasjonsrunden blant misjonslederne er godt i gang, og vi får et lite glimt av arbeidet hver av dem leder. Vi er på European Leadership Forum, som hvert år samler over 700 evangelikale inviterte ledere fra hele Europa i Polen. Forumet er inndelt i ulike ledernettverk, og for første gang samles også misjonslederne i et eget misjonsledernettverk. Presentasjonsrunden røper at mange av dem er fra land som ligger øst for Norge.

Michael OhDet er Rolf Kjøde fra NLA (og tidligere Normisjonsleder) som leder dagens program. Sammen med NORME (Norsk Råd for Misjon og Evangelisering) er han en del av styringsgruppen for nettverket, som i dag får besøk av Lausanne-leder Michael Oh.

– Det var veldig positivt å se at mer enn halvparten av deltagerne i Misjonsledernettverket var fra Øst Europa, sier Kjøde.
Vi tar dette som et tegn på et den Øst Europeiske kirken mer og mer ønsker å bidra i det globale misjonsoppdraget.

Etter Lausanne-lederens preken får deltagerne solid undervisning om ulike ledelseskulturer av Scott Moreau, professor ved Wheaton College i USA. I salen sitter flere og nikker bekreftende, og humrer litt av eksemplene i tverrkulturelle utfordringer mellom Øst og Vest knyttet til ledelse.

Gud reiser opp en ny generasjon misjonærer fra Øst. En generasjon som ikke ønsker å overlate det som står igjen av misjonsoppdraget til misjonærer fra Vest Europa og USA. De vil være med der det skjer. Ja, til og med ønsker de å dra til steder hvor Vest-europeiske organisasjoner ikke lenger kan sende misjonærer.

”Tudor” fra Latvia forteller om en 7 måneder gammel misjonsorganisasjon med Midtøsten som satsingsområde. Han drømmer om å spre evangeliet til Syria og Irak. Og når jeg spør om det er flyktningene fra disse landene som er målgruppen, er svaret Nei. De ønsker å finne en vei inn.

”Sergei” fra Moldova deler ivrig erfaringene fra team de har sendt til Dagestan og Tsjetsjenia, for en forsamling med store øyne. – Vi kommer ikke utenifra, slik som dere fra Vesten. – Vi er deres naboer, og deler mange av de samme erfaringene, noe som gjør at vi forstår hverandre.
”Sergei” går så langt at han sier at vestlige utsendinger vil feile dersom de nærmer seg disse områdene.

”Ivan” fra Ukraina minner oss om at ukrainske kristne, som ble tvangsflyttet av Stalin, sto for viktige vekkelser i Russland i forrige århundre.
– Det samme gjør ukrainske utsendinger i Russland i dag, fortsetter han,
Til tross for deres forverrede situasjon de to siste årene, er det fremdeles ukrainske pastorer som leder flere av de største evangelikale menighetene i Russland.

I nettverkets siste foredrag hører vi Ajith Fernando fra Sri Lanka si at tiden hvor penger var misjonens viktigste ressurs, nå er forbi.
– Våre viktigste ressurser fremover er brennende enkeltmennesker. Evangeliet inkarneres i folk som er villige til å gå, enten de er utsendt som yrkesaktive eller misjonærer. Det viktigste er at de er godt rustet.

Og fra et norsk ståsted ser det ut til at Øst Europeere både er villig til å satse og godt utrustet til oppdraget. De vil satse i land hvor evangeliet enda ikke har fått rotfeste og er lite bekymret for økonomi. Gjennom tiår med kommunisme og andre utfordringer vet de godt hva det vil si å stole på Gud i alle ting. Nå vil de ikke lenger være mottakere, men utsendere i det store misjonsoppdraget.

Legg inn en kommentar