Lausanne-bevegelsen 40 år

Lausanne 40 år

– Det er ennå mye arbeid som gjenstår, som skal gi Herren Jesus ære, understreket den nybakte Lausanne-lederen Michael Oh under markeringen av bevegelsens 40-årsmarkering.  

Rundt 100 evangelikale ledere var samlet i Vevey utenfor Lausanne 6. til 9. mai for å markere Lausanne-bevegelsens 40 års-jubileum. Bevegelsen startet med Billy Grahams kall til enhet i 1974 hvor han samlet rundt 2500 evangelikale ledere under temaet «Let the world hear his voice». Visjonen var enkel; verden skulle nås med evangeliet. Grunnlaget var tydelig; Bibelen som rettesnor for liv og lære.

Samme året ble dokumentet Lausanne-pakten skrevet av John Stott, en erklæring som skulle få enorm betydning i årene som fulgte. Pakten omhandler blant annet Guds allmakt, Bibelens autoritet, Kristus som eneste veien til frelse og Kirkens misjonsoppdrag, og ble sett på som et motsvar til den liberale retningen mange mente Kirkenes Verdensråd var i ferd med å ta.

La oss fornye vår forpliktelse til verdensevangelisering, og på en spesiell måte stå sammen med våre europeiske brødre og søstre for å dele evangeliet i Europa, oppfordret bevegelsens nyinnsatte leder Michael Oh, under feiringen. Oh ble innsatt som ny hovedleder for bevegelsen i 2013 under en ledersamling i Bangalohre, India.

Et gjennomgående tema i samlingene, som varte fra 5. til 9. mai, var Sannheten i Gud. Tekstene som ble studert i gruppesamlingene ble hentet fra Johannes-evangeliet og undervisningen var Jesus-sentrert. Det ble også avholdt ulike multiplex, eller seminarer, med fokus på de ulike arbeidsgruppene i bevegelsen.

Den norske delegasjonen til jubileet besto av nestleder i NORME-styret og generalsekretær Jeffrey Huseby, Kari Margrethe Solvang, styremedlem i NORME og personalleder i NLM, Rolf Kjøde, tidligere NORME-leder, styreleder og generalsekretær i Normisjon, Ole Magnus Olafsrud som var med i programkomiteen for selve arrangementet, Berit Helgøy Kloster som er senior asociate for teltmakermisjon i Lausanne, Lars Dahle som er senior asociate for Lausanne i media, Ole Gulbrandsen, forretningsmann, gründer og engasjert i Lausanne og Anne Lise Søvde, daglig leder i NORME.

Selve hovedarkeringen av 40-årsjubileet ble gjennomført på Emmaus Bibel- og misjonsskole i Vevey onsdag 7. mai. 14. Historiske tilbakeblikk fra den første samlingen i Lausanne i 1974, kongressen i Manila i 1989 og i Cape Town i 2010 ble delt, og personer intervjuet fra de ulike epokene. Deltagerne fikk også en smakebit fra sveitsisk kultur, mat og folklore. Kvelden ble avsluttet med en hilsen fra bevegelsens nye leder Michael Oh.

Gjennom 40 år har bevegelsen hatt fokus på misjon og evangelisering. Den har fungert som et globalt nettverk og en bevegelse mer enn en fast struktur, og har kun seks ansatte.  Men bevegelsen har tydeligvis ikke havnet i noen 40-årskrise. I 2016 skal hundrevis av yngre ledere samles i Kiev, Ukraina i Lausanne-regi med det samme fokus som tidligere.

I Norge har Lausanne-bevegelsen hatt stor betydning blant både ledere og lekfolk gjennom flere tiår. I 2001 ble den norske Lausanne-komité slått sammen med Den Evangeliske Allianse i Norge og Norsk Misjonsråd til det som nå er Norsk Råd for Misjon og Evangelisering, NORME.