Missiologisk Forum 10. mars om Bibel og misjon

Bill Mitchell10. mars arrangeres et nytt Missiologisk Forum om Bibel og Misjon, denne gangen i samarbeid med Bibelselskapet. Forumet er lagt til Menighetsfakultetet i Gydas vei 4, på Majorstua.

Bibelen er misjonens hjerte. I kjernen av all kristen misjonsvirksomhet er Bibelen og oversettelse av denne. Det var også bakgrunnen for utgivelsen av et større verk om Bible in Mission i 2013. Bibel og misjon går på tvers av missiologiens fagområder fordi Bibelen er hjertet i misjon og fordi Bibelens Gud er en misjonerende Gud.

I 2016 feirer Det norske Bibelselskap sitt 200-års jubileum. Det får vi være med på gjennom et felles Missiologisk Forum om Bibel i misjon – om Bibelen i misjon og i kirken og om de mange roller Bibelen spiller i misjon i dag. Seminaret er aktuelt for personer som jobber i menigheter, kirker og misjonsorganisasjoner, som enten ute eller i Norge jobber med formidling, oversettelse og tolkning. Hovedforedragsholder er kanadieren Bill Mitchell med mange års erfaring fra Latin Amerika og fra internasjonalt bibelarbeid.

Bill Mitchell (f. 1943) har jobbet en årrekke med bibeloversettelse i Latin Amerika. Han har blant annet en Master i Bibelstudier fra Aberdeen-universitet og ph.D i teologi fra Edinburgh-universitet. Fra 1974 til 1984 jobbet han med oversettelse av Det gamle testamentet til Quechua, og var konsulent for Sør Amerika og Karibien til 1997. Fra 1997 til 2008 har han ledet United Bible Societys Latin Amerika-avdeling.

Påmelding skjer via Chechin.no

Program for dagen

Tid Tema Ansvarlig
09.00 – 09.15 Åpne Bibelen for alle – i en ny tid Ingeborg Mongstad Kvammen
09.15 – 10.00 Bibel og kirkevekst – globalt og lokalt Bill Mitchell

 

10.00 – 10.15 Pause
10.15 – 11.00

 

Respons fra missiologien og fra grasrota

Spørsmål og samtale

Thor Strandenæs

Chen Xida

11.00 – 12.00 Hva skjer når Bibelen slippes løs:

Utdeling av bibler i Nord-Norge

Fortellinger fra Øst og Sør

Power encounters

Spørsmål og kommentarer

 

Runar Byberg

Bernt Greger Olsen

Sigmund Evensen

12.00 – 12.30 Lunsj
12.30 – 13.30 Perspektiver på oversettelse og tolkning

 

Konstanse Raen

Anne Lise Matre

Bierna Leine Bientie

Ordstyrer: Knud Jørgensen

13.30 – 14.00 Bibelen som misjonens hjerte Ole Christian Kvarme
14.00 – 14.30 Oppsummering: Hindringer og utfordringer på veien videre Bill Mitchel

 

Praktisk informasjon:

  • Deltakeravgift: kr 300 (inkluderer kaffe/te mm, lunsj).
    Studenter: kr 150,- NOK.

Legg inn en kommentar