Om meg

Anne Lise Søvde er daglig leder i Norsk Råd for Misjon og Evangelisering (NORME), en fellesorganisasjon for 43 organisasjoner og kirkesamfunn.

Hun har tidligere arbeidet i De norske pinsemenigheters ytremisjon (PYM) og vært lærer på Gå Ut Senteret i Hurdal. Søvde har vært misjonær og lærer ved en teologisk fagskole i Cordoba i Spania. Hun har mastergrad i kristendomskunnskap fra Menighetsfakultetet, bachelorgrad i teologi fra Ansgar Teologiske Høgskole i tillegg til teologisk utdannelse fra Centro Superior de Teologia de Asambleas de Dios i Spania. Søvde var en av de norske delegatene til Lausanne III-kongressen i Cape Town i oktober i 2010.

Søvde ble daglig leder i Norsk Råd for Misjon og Evangelisering (NORME) i oktober 2011. Hun er den første kvinne (og pinsevenn) som leder NORME.