Gud og vitenskapen

NRK 2 sender for tiden en programserie i tre deler med tittelen «Gud og vitenskapen» (engelsk tittel er The God Question Series). Programmet legger frem både teistiske og ateistiske syn på verden, og forskere fra ulikt ståsted blir intervjuet. Nettstedet snakkomtro.no har laget materiell til diskusjon og mulighet for samtale på nettstedet.

For egen del har jeg nok konkludert med at jeg ser på Gud som den fremste vitenskapsmann og skaper. Det kan høres naivt ut, og jeg oppfordrer alle med interesse for biologi, fysikk, anatomi og all annen vitenskap til å fordype seg i forskning på sine fagfelt. Men alle felt har behov for en opphavsmann, en kilde til endring, for uten endring ville ikke liv oppstått. Og premisset om at Gud står bak hele skaperverket vil på ingen måte fjerne behovet for å finne ut nye ting i det samme skaperverket, slik jeg ser det. Så da vil ikke en tro på Gud legge de store begrensningene på forskningen. (Vel, det er mulig, i et eskatologisk perspektiv, at Gud setter en grense for oppdagelsene, og igjen skaper en endring så stor at livet igjen må redefinere sitt eksistensgrunnlag. Men enn så lenge må vi forvalte skaperverket også ved å finne ut hvordan det fungerer).

Jeg leste et sted at dersom man skulle legge alt et menneskes DNA ved siden av hverandre ville det danne en lenke herfra til månen. Men Gud har gjort det slik at små celler innehar alt av det samme materialet; for underfullt til å kunne fatte… (som salmisten sier i Salme 139.14).

John Lennox, professor i matematikk på Oxford Universitetet uttrykker i serien sitt sy; at Gud er kilden til all vitenskap. Han går til og med så langt at han sier at; «-Motsetningen mellom Gud og vitenskapen finnes ikke, men er en falsk motsetning i logikken.»
Dette er en interessant tanke for oss som er overbevist om at Gud skapte verden, men som allikevel vil lære mer om hvordan den fungerer.

Viserektor ved NLA høgskolen (avdeling Gimlekolle) og apologet Lars Dahle er enig skriver i et intervju til avisen Dagen; «Det må være mulig å ha to tanker i hodet på en gang. Spørsmålene om universets opprinnelse, livets utvikling og menneskets bevissthet fascinerer, engasjerer og skaper debatt, fortsetter Lars Dahle. Derfor trenger vi en balansert og saklig debatt om Guds eksistens.»

Det uendelige store, og det uendelige detaljerte: Det finnes 100 milliarder stjerner i vår galakse og 200 milliarder galakser som til nå er vitenskapsfolket kjent (fakta fra programserien Gud og vitenskapen på nrk 2). At avstanden fra sola til jorden er akkurat perfekt slik at det kunne oppstå liv her, er for alle forskerne et mysterium, men gir meg en forklaring om at det er Gud som står bak.

På den annen side er hver eneste celle og celledeling et lite mysterie; hvordan kroppen fungerer og hvordan den er finjustert til den minste detalj. Hvordan nytt liv kan skapes i menneskelivet som er et lite mirakel hver gang. Salmisten fortsetter; For du har skapt mine nyrer, du har vevd meg i mors liv… Dine øyne så meg da jeg var et foster. (139.13 og 16a).

Les intervjuet med Lars Dahle, viserektor på NLA høgskolen avd. Gimlekollen her.

Følg debatten om Gud og vitenskapen på verdidebatt.no her

Besøk siden snakkomgud.no for å se materiale laget av Damaris Norge.