Lausanne-bevegelsens engasjement for skaperverket i møte med en hektisk adventstid

Mange har visst en oppfatning av at Lausanne-bevegelsen ikke bryr seg stort om miljøbevissthet, forbrukerkultur og klimarettferdighet. Det er heldigvis en gal oppfatning. Nedenfor følger Cape Town erklæringens (CTC 2010) uttalelser om skaperverk, miljø og klima:

Kristi Fred for hans lidende skaperverk

Vårt bibelske mandat i forhold til Guds skaperverk er behandlet i Cape Town-trosbekjennelsen, seksjon 7A. Alle mennesker skal være forvaltere av den rike overfloden i Guds gode skaperverk. Vi har fullmakt til å utøve herredømme over det når vi bruker det med sikte på menneskelig velferd og behov, for eksempel i landbruk, fiske, gruvedrift, produksjon av energi, ingeniørkunst, bygging, handel, medisin. Mens vi gjør dette, blir vi også befalt å vise omsorg for jorden og alle dens skapninger, fordi jorden tilhører Gud, ikke oss. Vi gjør dette for Herrens Jesu Kristi skyld, han som er skaper, eier, opprettholder, forløser og arving til hele skaperverket.

Vi sørger over det utbredte misbruket og ødeleggelsen av jordens ressurser, inkludert dens artsmangfold. Sannsynligvis den mest alvorlige og presserende utfordring som den fysiske verden nå står overfor, er trusselen om klimaforandring. Dette vil uforholdsmessig ramme dem som lever i fattigere land, for det er der ekstreme klimaforandringer vil være mest alvorlige, og hvor det er liten evne til å tilpasse seg dem. Fattigdommen i verden og klimaforandringen må bli satt på dagsorden sammen og med samme prioritet.

Vi oppfordrer kristne over hele verden til å:

A. praktisere en livsstil som forsaker forbruksvaner som er ødeleggende eller forurensende;

B. benytte legitime midler for å overtale regjeringer til å sette moralske imperativer høyere enn politisk hensiktsmessighet når det gjelder saker som handler om miljøødeleggelse og potensiell klimaforandring;

C. anerkjenne og oppmuntre misjonskallet både hos (1) kristne som engasjerer seg i rett bruk av jordens ressurser for menneskelige behov og velferd, gjennom landbruk, industri og medisin, og (2) kristne som engasjerer seg i å beskytte og gjenopprette jordens leveområder og arter ved å bevare og forsvare disse. Begge grupper har samme mål, for begge tjener den samme skaper, opprettholder og forløser.

 Les mer om Lausannes miljøengasjement på uttalelsen om Creation Care, a call to action her.

Du kan også lese mer om dette i mitt blogginnlegg fra september 2012  her.

Alt dette er avgjørende viktig for oss å ha med inn i advents- og juletiden, hvor materialismen så lett løper løpsk med oss.
Husk at den beste gaven vi kan gi, etter Bibelens eksempel, er oss selv. Ingen materielle gaver kan erstatte vårt nærvær og tilstedeværelse, vår aktive lytting og empati.

GOD ADVENTSTID!

Legg inn en kommentar