Et ustabilt Europa trenger Gud

De siste måneders konflikt mellom Ukraina og Russland har utfordret noe av enheten både i Europa og blant Guds folk. Noen har lurt på om dette er starten på en ny kald krig, og enkelte har spurt seg om Norge også har noe å frykte i forhold til Russland. I NORME, Norsk Råd for Misjon og Evangelisering (som også representerer den Norske Evangeliske Allianse) får vi uttalelser og henvendelser med oppfordring om bønn for Ukrainas situasjon fremover, uttalelser som Den Evangeliske Alliansen både i Russland og Ukraina står bak.

Fra Bibelselskapet har vi fått nyheter om at mange hundre mennesker har møtt Jesus på Maidan-plassen i Kiev. Tusenvis har også fått en Bibel i kapellteltene under månedene med demonstrasjoner i hovedstaden. Den midlertidige presidenten i Ukraina er baptistpastor og opposisjonsleder Oleksandr Turchynov. Han har, i følge Christianity Today, bedt folket sitt om å tilgi sine tidligere motstandere etter opptøyer og vold i gatene både i Kiev og på Krim. Dette utelukker allikevel ikke at han ønsker en rettslig prosess og gransking av voldsbruken i landet, og at han fordømmer Russlands annektering av Krim-halvøya og aggressiviteten vist i Øst Ukraina. Turchynov har også kalt på enhet mellom ukrainere med russisk etnisk og ukrainsk etnisk bakgrunn over hele landet, og ønsker forbønn for at fredsskaperne (eng: the peacemakers) i landet skal vinne frem med sitt budskap i folket.

To resolusjoner til Europarådet; I tillegg til den fastlåste situasjonen mellom Ukraina og Russland, har Europa for tiden flere andre saker på bordet. Denne uken blir to viktige resolusjoner behandlet i Europarådet. Den ene er en rapport som omtaler problemene med menneskehandel i Europa av José Mendes Bota. Menneskehandel fører til slaveri både for kvinner, menn og barn, hver på sin umenneskelige måte, men denne resolusjonen har fokus på kvinner som tvinges ut i prostitusjon. Den Evangeliske Allianse har bedt de nasjonale Evangeliske Alliansene om å oppmuntre sine delegater til å stemme for denne resolusjonen, slik at et mer strategisk arbeid for å redde ofrene for menneskehandel kan komme i gang. (Resolusjonen ble behandlet tirsdag 8. april).

Den andre, ført i pennen av Rudy Salles, omhandler såkalt «religionsfrihet for barn». Den omtaler en skole drevet av Pinsevenner i Litauen som sekterisk og ber Europarådet anbefale medlemslandene til å overvåke og begrense slike «sekteriske» skoler av hensyn til barnas religionsfrihet. I Norge høres dette hårreisende ut, fordi vi har mange kristne skoler med offentlig godkjenning, skoler som drives både av lutheranere, pinsevenner og andre kirkesamfunn. Resolusjonen stemmes over i morgen, 10. april, og vi i NORME står sammen med hele European Evangeliske Alliansen når vi ber om at delegatene skal forstå hvordan dette forslaget begrenser religionsfriheten istedenfor å sikre den. Vi vil be om at rapporten som legges frem stemmes ned av Europarådet.

Europas behov for Gud; Europa trenger ikke mer flyt av blod, men fredsskapere som vil fremme Guds rike til by og land i vår verdensdel. Europa trenger kristne som engasjeres av urettferdighet over landegrensene og som går inn i forbønn for land, politiske ledere og for dem med svakest rettsvern. Europa trenger uredde politikere som kjemper for det som er sant, rent og edelt, og som behandler sine motstandere med kjærlighet og respekt. Europa trenger kristne ledere som hjelper mennesker som lever i frykt og for dem nettopp som har mistet noen de er glade i. Europa trenger Jesus og hans smittsomme kjærlighet som hjelper oss å tilgi våre fiender. Vi trenger flere menigheter og forsamlingssteder som gir søkende mennesker en følelse av å komme hjem, hjem til Guds åpne … ja nettopp det; til Guds åpne hjem.

Legg inn en kommentar