Et lite stykke kirkehistorie

Ung-ledergjeng 28. januar samlet NORME nasjonale Ung-ledere fra medlemsorganisasjonene og enkelte andre Ungdomsorganisasjoner. – Historisk!, mener komiteen som inviterte.

Et lite stykke norsk kirkehistorie ble skrevet da NORME inviterte 25 nasjonale Ung-ledere til en felles dag på Fjellhaug, Oslo. Bak invitasjonen stod NORME-styret, ved daglig leder, IFES Europa-leder Tor Erling Fagermoen, Ungdom i Oppdrag-leder Andreas Nordli, leder i Ung baptist Roald Zeiffert og NLM Ung-leder Hans Christian Skaar.

Ledere for 80 000 ungdommer: Blant de 23 som møtte opp, hadde administrasjonen samlet inn tall fra 20 ungdomsorganisasjoner. Det samlede medlemstallet av betalende medlemmer som ungdomsorganisasjonene får statsstøtte for var over 70 200 medlemmer. I tillegg kommer de ikke-tellende medlemmene, ungdommer som mottar medlemsblad, er leirledere eller har en annen tilknytning til organisasjonen. Det samlede antallet ungdommer som er tilknyttet de evangelikale ungdomsorganisasjonene er med sannsynlighet over 90 000, men for ikke å ta munnen for full, så har vi belegg for å konstatere at det samlede antallet ungdom er over 80 000.

Delte viktige lærdommer: Dagen var spekket full av lovsang og bønn, gruppearbeid og samtaler omkring hvordan man kan nå Norges ungdom med evangeliet om Jesus Kristus. Gruppeprosessene ble ledet av Øivind Augland, og Øystein Gjerme var med for å dele sitt hjerte for norsk ungdom.

Fire av ungdomslederne fortalte om sine viktigste lærdommer som ungdomsleder, noe som viste seg å være både lærerikt og nyttig. Hensikten med dagen var å inspirere hverandre til videre arbeid blant norske ungdommer, men også å skape et varig nettverk mellom nasjonale ledere som alle drømmer om å se Gud gjøre disipler av den oppvoksende generasjonen. 

Kristens missiologisk vitnesbyrd: Da tiden var inne for å oppsummere drømmene for videre arbeid, var det mye spennende som kom frem. Det ble tatt til orde for en årlig samling eller en felles retreat. I tillegg ble det ytret ønske om å få samlet inn data fra hele Norge om kristent barne- og ungdomsarbeid.

Norges ungdommer lengter etter noe som er ekte. Og nå står 20 nasjonale organisasjoner og bevegelser sammen for å gi dem det de trenger aller mest, nemlig et møte med den levende Jesus Kristus.

 

Legg inn en kommentar